Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Witamy


Spółka LTG Nieruchomości to profesjonalny zarządca nieruchomości. Oferuje zarządzanie nieruchomościami i administrację budynków. Działalność w tym zakresie prowadzimy w Poznaniu i całej Wielkopolsce od 1991 roku, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych, obiektów komunalnych oraz osób prywatnych, a także obiektów komercyjno - biurowych, handlowych i magazynowych, posiadamy również własne pogotowie techniczne.

W działalności swojej kierujemy się przede wszystkim troską o wysoką jakość świadczonych usług oraz o minimalizowanie kosztów eksploatacyjnych na zarządzanych nieruchomościach. Administracja nieruchomościami wymaga wiedzy, doświadczenia i pełnego zaangażowania, powierz tą rolę profesjonalnemu zarządcy nieruchomości - LTG Nieruchomości Poznań.

Aktualności

Informacja w związku z zaleganiem odpadów komunalnych


Szanowni Państwo!

 

W związku z licznymi zapytaniami oraz skargami dotyczącymi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez LTG Nieruchomości sp. z o.o. informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wywóz oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi jest gmina lub powołane w tym celu związki międzygminne. Zarządca nieruchomości nie odpowiada za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednakże każdy przypadek przedmiotowych naruszeń zgłaszany jest przez zarządcę właściwym instytucjom.

 

Jednocześnie informujemy, że w odniesieniu do nieruchomości, na których dalsze gromadzenie odpadów z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe lub zagraża zdrowiu mieszkańców, LTG Nieruchomości sp. z o.o. podjęła działania zmierzające do zlecenia wywozu zastępczego przez firmy prywatne, przy czym zgodnie z art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kosztami w/w usługi obciążona zostanie gmina.

Informacja o zmianie siedziby firmy LTG Nieruchomości


Z uwagi na stały rozwój firmy oraz troskę o Państwa wygodę od dnia 22 grudnia 2014 roku zapraszamy do nowej siedziby spółek z grupy LTG przy ul. Jutrosińskiej 6/8 w Poznaniu [Junikowo].

Konsorcja FBSerwis S.A. i Remondis Sanitech Sp. z o. o. będą od 1 stycznia 2015r. świadczyć w Poznaniu i okolicach usługę odbioru śmieci. Już zaczęły się przygotowania


"Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że konsorcja FBSerwis S.A. i Remondis Sanitech Sp. z o. o. , które wygrały przetarg i będą świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2015 roku ze wszystkich 22 sektorów, na które podzielono obszar Związku, prowadzą intensywne przygotowania do właściwej realizacji zadań i zapewnienia mieszkańcom wysokiego standardu usług. Dlatego przystąpiły one już do akcji wymiany pojemników i dostosowywania ich wielkości do danych wynikających z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości. "

Rozpoczęcie sezonu grzewczego


Szanowni Państwo!

W związku z przygotowaniami do sezonu grzewczego prosimy o śledzenie ogłoszeń wywieszanych na klatkach schodowych, gdzie będziecie Państwo na bieżąco informowani o stanie działania instalacji grzewczej w Państwa budynku.


tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl